Street Law 2015: Nové logo, nový web streetlaw.eu nebo nový akreditovaný kurz pro učitele na SŠ

Do roku 2015 vstupuje program Street Law se šesti kurzy pro studenty Právnické fakulty UK, zbrusu novým webem a novým kurzem pro učitele na středních školách akreditovaným MŠMT.

Za více než 5 let existence Street Law na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se rozrostly aktivity Street Law i řady studentů, kteří nějaký předmět v rámci Street Law absolvovali. V současné době Street Law představují kurzy Právní praxe I., II. a Odborné praxe I., II. a III. a Kurz spotřebitelské gramotnosti. Poslední dvě jmenované praxe si prošly minulý rok velice úspěšnou premiérou.

Web Street Law je tu pro studenty práv i pro učitele středních škol. Nabízí inspiraci pro jednotlivé aktivity i celé hodiny s vypracovanými materiály nebo návod, jak uspořádat simulované soudní řízení (tzv. moot court). Moot court mohou školy uspořádat ve spolupráci se studenty Street Law v dané škole nebo také přímo na fakultě v soudní místnosti. Street Law moot courtů proběhlo už více než 40 a zájem o ně neustále vzrůstá. Na webu vzniká také přehled inspirativních filmů, televizních pořadů nebo internetových kanálů s právní tématikou, k řadě z nich chystá Street Law také návodné pracovní listy.

Novinkou od roku 2015 jsou také kurzy pro učitele na středních školách, které jsou akreditovány MŠMT.
Aktivity se rozrůstají, cíl zůstává jediný: přiblížit svět práva bez zbytečného memorování, zajímavě a užitečně pro všechny zúčastněné. Jak řekl Albert Einstein: „Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co zapomene, co jsme se naučili ve škole.“