Soukromé právo pro učitele

Minulý týden proběhl na Právnické fakultě UK další z oblíbených seminářů pro středoškolské učitele. Jednalo se o kurz soukromého práva, o který byl ze strany učitelů značný zájem a který obsahoval jak studium znění zákona, tak řešení konkrétních případů. Těšíme se na další setkávání jak ve zbytku semestru, tak do budoucna!

Semináře jsou realizovány v rámci projektu OP PPR s reg. číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000284.