Moot court pro SOŠ Drtinova na PF UK

Ve čtvrtek 14. května se v soudní síni na Právnické fakultě UK uskutečnil další simulovaný soudní proces (moot court), který sehráli žáci 2. ročníku Střední odborné školy Drtinova sídlící na Praze 5. Studenti oboru Právní a diplomatické služby se museli vypořádat se zadáním občanskoprávního sporu, v němž postarší pán požadoval po majitelce nemovitosti náhradu škody za újmu na zdraví. Ta mu měla vzniknout kvůli špatnému stavebnímu umístění dveří na schodech v dotyčném domě, v důsledku čehož špatně našlápnul a zlomil si nohu v krčku. Po žalované požadoval náhradu ve výši jednoho milionu korun.

Studenti se velmi dobře ujali rolí soudců, advokátů, procesních stran i dalších zúčastněných osob a bez problémů prošli všemi fázemi ústního jednání až k vynesení rozsudku. Ten vyzněl ve prospěch žalované majitelky nemovitosti, protože nebyla prokázána její odpovědnost za vzniklou škodnou událost. Za zmínku určitě stojí také herecké výkony vybraných aktérů, jenž podtrhly výborný zážitek z celého moot courtu.

Po vyhodnocení simulovaného soudu třída absolvovala navíc prohlídku fakulty a pomocí interaktivní prezentace se seznámila nejen s informacemi pro uchazeče o studium.