Druhý běh seminářů ve věznici

V pondělí 26. února náš tým opět zavítal do Vazební věznice Praha Pankrác, kde jsme pro skupinu dvaceti odsouzených přichystali blok čtyř seminářů ze soukromého práva. V prvním semináři jsme se věnovali úvodu do soukromého práva, jeho pojmům a zásadám a naší oblíbené aktivitě „Čtení právních dokumentů“. Ve věznici jsme se setkali s velmi aktivní a komunikativní skupinou odsouzených, kteří projevili o právní přednášky velký zájem. Na jejich žádost jsme tak do programu zahrnuli kromě původně zamýšleného exekučního a insolvenčního řízení i přednášku z práva dědického, manželského a bytového. Další seminář nás čeká v březnu a moc se na něj těšíme!

2018-02-26veznice-nahled