Co nabízíme > Pro školy

Street Law na pražské Právnické fakultě UK nabízí spolupráci středním školám, gymnáziím a případně i školám základním, a to v několika formách:

Semináře pro školy

Street Law nabízí pro školy semináře, které mohou být realizovány jednotlivě i jako celý cyklus setkávání s právem.  Žáci se interaktivní formou seznámí s praktickou rovinou probíraných témat. Podporujeme co největší zapojení žáků, a to především v hodinách, ale i skrze domácí přípravu. Snahou je podněcovat jejich kritické uvažování nad konkrétními problémy z hlediska probírané látky.

Návštěvy soudních jednání

Chtěli byste vzít svou třídu k soudu, ale nevíte kdy bude nějaké zajímavé jednání? Můžeme zprostředkovat kontakt mezi konkrétními soudkyněmi a soudci na straně jedné a učiteli na straně druhé. Pro náš projekt jsme získali řadu soudkyň a soudců, kteří mají o tento způsob vzdělávání v právu zájem a jsou ochotni a připraveni přijmout ve svých jednacích síních vaše třídy. 

Simulované soudy pro školy

Žáci si mohou v prostorách Právnické fakulty vyzkoušet průběh soudního řízení. Na základě zaslaných materiálů si rozdělí role soudců, státních zástupců, obhájců a jiných osob zúčastněných na řízení a posléze v simulované soudní síni na Právnické fakultě případ sehrají. Na zdárný průběh jednání i následnou reflexi dohlédnou studenti fakulty. Simulovaný soud může proběhnout kdykoli během roku.

Přečtěte si, jak svůj zážitek se simulovaného soudu popsal student, který hrál soudce, a jak simulované soudy hodnotí učitelé, jejichž třídy je zažily.

Praxe studentů práv ve vaší třídě

Na základě domluvy k vám do třídy dorazí dvojice studentů z vyšších ročníků Právnické fakulty a odučí celkově deset hodin výuky. Tematicky vyjdou vstříc vašemu školnímu plánu (mohou učit občanské, trestní, pracovní, rodinné či ústavní právo, případně i základy politologie). Praxe studentů probíhají v obdobích listopad-prosinec, nebo polovina března – duben (je to závislé na začátku semestru na vysoké škole).

Semináře spotřebitelského práva

Studenti Právnické fakulty připraví pro vaše žáky interaktivní semináře o spotřebitelském právu (např. reklamacích či zásadách bezpečného nákupu přes internet).

Právnický seminář u vás na škole

Vyučujete základy práva a politologie v hodinách ZSV a studenti vám kladou otázky, na které neznáte odpovědi? Chcete svým studentům umožnit, aby se ve vaší škole věnovali právním kauzám či simulovaným soudním jednáním? Pak je možné domluvit u vás na škole pravidelný právnický seminář, který bude vyučovat student vyššího ročníku právnické fakulty či její absolvent, kteří prošli základy právní didaktiky či získali pedagogické minimum.